Det blir historiekveld I Austerheimsbygda 19. februar Kl 19.00!
Med Austrheimsbygda og Longårsdalen midt i landet
-om hardingar, husmannsjenter, bondekoner, søskenlag og andre nyskaparar

Innlegg/foredrag  av Nils Olav Østrem.
Sett av kvelden, alle er hjarteleg velkommne!

Med vennleg helsing
Skjold og Vats sogelag

I 2014 utgåva av Vindetreet skreiv Gunnhild Skeie og Hilda Stople ein artikkel om familiebedrifta Hustvedt og Skeie i Sandeid.
Dei var då elevar ved Ølen Vidaregåande skule, og artikkelen  er ei litt forkorta utgåve av deira bidrag til HIFO sin prosjektkonkurranse ”Min familie i historien”
Me legg denne artikkelen ut på nettet nå, då innhaldet har transporthistorisk interesse utover lesarane til Vindetreet.

Les artikkelen HER