Skonnert "Edda"

Innleiing

I den store skipsbyggingsperioden vi hadde i Ryfylke mellom 1850 og 1890, var det også fleire vervar i Imsland, mellom anna to ved Imslandsjøen. Den eine vart driven av oldefar min, Torjus Imsland d.e. I dei mest aktive åra midt på 70-talet, var der også vervar i Notavågen, Kvaløyberget, Finnvik og Skipavåg.

Eg hadde lyst til å finna ut kva for skuter som vart bygde her, og leita difor i ein del opne kjelder, som er nevnt nedanfor.

Det viste seg snart at desse kjeldene ikkje gav nøyaktige nok opplysningar om byggjestad og byggjar. For å finna ut dette, må ein nok leita i historiske arkiv for å finna "bilbreva", eit dokument som vart laga for å få skipa godkjende. Dette må nok venta til seinare.

Etter undersøkinga mi sat eg likevel igjen med ei liste med skip som er bygde i Vindafjord. Denne har eg samla her, saman med dei bilete eg kunne finna.

Som kjelder har eg nytta dei publikasjonane som er nevnt nedanfor. For kvart skip eg har funne her, har eg oppgitt publikasjon og sidetal for omtale/bilde.

For nokre av skipa har eg tatt med noko av omtalen til M.L. Michalsen i (B).

Eg tar med takk i mot nye opplysningar og retting av feil.

A. Våre gamle skip.
Skipshistorisk billedbok for Haugesund, Kopervik og Skudeneshavn. Lokalhistorisk stiftelse 1996
Leif M. Bjørklund og E.H. Kongshavn
B. Stavanger sjøfarts historie. - M.L. Michalsen
Stavanger 1927
Nokre av skipa er omtala spesielt, medan andre berre
er nevnt i rederioversikter, eller i oversikter over skipsbyggerar.
I dei to siste tilfella har eg sett "r" eller "v" etter sidetalet.
C. Sjøfartshistorisk Årbok 1980 s.59.
D. Skipsbygging i indre Ryfylke
Artikkel av Ola Bjørnsen:
E. Fra bedding i Imsland til hønsehus på Bokn.
Artikkel i Ætt og Heim 1987 av Harald Hamre

Byggherre/byggestad

Eg har sortert skipa etter byggherre, delvis etter byggestad, men byggestad har ikkje alltid vore tilgjengeleg i dei kildene eg har brukt. Eg har også tatt med ei gruppe skip kor det berre er angitt at dei er 'Bygget i Ryfylke'.

 

Torjus T. Imsland

Imslandsverven låg på kyrkjebakken ved porten til Imsland kyrkje.

1875 "Imsland" Skonnertbrig med jagteskrog 117,5 (B s 371/363)

Imsland Bygt av: Torjus Imsland for Bendix Hansen,A.L. Svendsen, N. Svendsen, O. Nygaard, T. Torjusen og J. Eriksen

"Imsland" var en av de mange stavangerske skonnertbrigger med jagteskrog. Den byggedes paa Imsland av Torjus Imsland, ankom i mars maaned 1875 til Stavanger og maaltes til 117,5 comm.l. Eiere var Bendix Hansen, A.L. Svendsen, N. Svendsen, O. Nygaard, T. Torjusen og J. Eriksen.

"Imsland", der som nævnt maalte 117,5 comm.l., er det største skib av denne type, som er bygget i eller omkring Stavanger, likesom skibet forøvrig er en av de største skonnertbrigger som idetheletat har været hjemmehørende sammesteds. Det sattes i farten paa Vestindien og Sydamerika, men seilte sener ogsaa paa Afrika; i 1886 var skibet endog en tur til Celebez.

"Imsland" førtes først av kaptein L.T. Pedersen, derefter i 7 aar av kaptein Hans Andersen og tilsidst av kaptein S. Nygaard.

Skibet strandet den 27. Juni 1894 ved Nassau i Vestindien og blev vrag. Korresponderende reder var da Michael Housken.

"Imsland var et sterkt og solid bygget fartøy, som har æren av at være et av de mindste Stavanger-skibe, der har gjestet saapas fjerne farvande som de ostindiske.

Kaptein Andersen førte baade før og efter "Imsland" skonnerten "Edda". Han døde i 1925, 85 år gammel.

1876 "Activ" Skonnertskip 273 nrt 135 c.l. (A s. 262)

Activ Bygt av Torjus T. Imsland. Konstruktør: Knud Nielsen. Bygt for Hans Jacob Olsen, Haugesund m/fl.(inkl T. Torjussen)
Overtatt 1891 av Stener Hervig, og solgt videre i 1896 til H.M. Wrangell og O.J. Thuestad m/fl.
127,1 x 37,9 x 12,6 ft,
Sprang lekk og sank 06.12.1896 i orkan i Biscaya, lastet med kull.

Tilbake til toppen


Ambjørn O. Birkeland

Verven til Ambjørn låg på "Kvitlå" ved munningen av Imslandselva, der smoltanlegget er i dag. Han bygde også andre stader

1877 "Hazard" Skonnertskib 353 r.t. (B s226v/540r)

Bygget av Ambjørn O. Birkeland for K.S. Bertelsen m/fl
Trule bygt i Kvaløy (B s540)

1878 "Hebron" Skonnert 121 r.t. (B s226v/540r)

Bygget av Ambjørn O. Birkeland for J. Knudsen, B. Hansen

1879 "Trafik" Galeas 74 r.t. (B s226v)

Bygget av Ambjørn O. Birkeland

1886 "Constant" Barkskip 279 nrt (B s 420/420/421)

Constant Bygget ved Ambjørn Birkelands Verft i Imsland. Konstruktør Knut Nielsen, Sand
For K.S. Bertelsen
Stakk bare 10.5 fot med full last.
Kom ferdigbygget til Stavanger 10. Juli 1886. Lå til havn i Port Elisabeth, da det ble kastet på land i en veldig orkan 1902 og ble hugget opp her.

1886 "Rackel" Barkskip 539 nrt (B s 422/422)

Rackel Bygget i Hogganvik v/Ambjørn Birkeland/Knud Nielsen for E. Berentsen
Oppspanting påbegyntes i 1880 på Fredr. Magnus sitt verft. Ved konkurs ble garden kjøpt av K. S. Bertelsen på tvangsauksjon. Garden ble kjøpt tilbake uten skroget.
Ble bygget ferdig av Ambjørn Birkeland. Tømmeret til Rackel var kjøpt inn og dimensjonert for et nesten dobbelt så stort skip. Det var derfor svært solid. Var en god seiler. Solgt til Finland 1908.

1889 "Fryd" Skonnertskip 199 nrt (B s 425/425)

Fryd Bygget ved Ambjørn Birkelands verft i Imsland, for K. S. Bertelsen. Konstruktør skibsbygmesterHærem.
Dets konstruksjon var meget vakker og så grundtgående at det stakk bare 7.5 fot lastet."

1891 "Perlen" 283 nrt. (B s 431/219)

Perlen Bygget ved Ambjørn Birkelands verft i Imsland, for K.S. Bertelsen.
Konstruktør Knud Nielsen.
Det var et av de smaa vakre og grundtgående fartøyer og stakk bare 10.5 fot med ca 400 tonn last. Utsatt for storm i Gibraltar og mistet riggen. Drev i land i Holland under slep i 1897. Vraket solgt på auksjon for 608 FL.

Tilbake til toppen


Kvaløy

1874 "Hans Olsen" Skonnertbrig (A s499 - E)

Hans Olsen Bygt av Svend Bjørnsen Øvre Kvaløy og Gauge Johnsen (A) til Sigvart Waage, skudeneshavn
Drev i land og ble slått til vrak ved Sauøya, Vestre Bokn, i en forrykende storm i 1905.

1875 "Centauri" Skonnertbrig 139 nrt, 70 cl (A 456 - D)

Centauri Bygt av J. Kvaløy saman med brødrene Amundsen, Vikedal (D)
for Sivert Didriksen Dahle m/fl. Skudeneshavn

Tilbake til toppen


Brødrene Amundsen, Vikedal

Thomas Amundsen var fødd i 1838. Han byrja tidleg i arbeid hjå Magnus-brørne i Hogganvik. Alt som 17-åring skal han ha teikna si første skute. Seinare byrja han og brørne Ola og Gunnar å byggja skuter sjølv på Opsalverven i Vikedalsosen.

18xx "Laurine" (D)

Seld til Ole Svendsen m/fl Sandnes

18xx "Aurora" Galeas (D)

Seld til T. Vettelad m/fl Dusavika

18xx "Tre brødre" Jagt (D)

Seilte med han sjøl. Seld til Bergen

1867 "Sandnes" Galeas (D)

Seld til Sandnes

1870 "Nordstjernen" Jagt 28 cl (D)

Seilte med ho sjøl, seld til Skudenes. (Ikkje nevnt i A)

18xx "Minerva" Jagt (D)

Seld til L. Berentsen, Stavanger

18xx "Nikoline" Galeas (D)

Seld til Tobiassen, Stavanger

1875 "Agat" Skonnertbrig 77 cl (D)

Seld til kapt. O. Bjerk, Stavanger

1875 "Centauri" Skonnertbrig (A 456 - D)

Sjå under Kvaløy

1876 "Matrosen" Skonnertbrig 85 cl (D)

Seld til L. Berentsen, Stavanger

18xx "Orlando" Galeas (D)

Seld til A. Anfinsen, Sandnes

18xx "Batavia" Galeas (D)

Bygt saman med Lars Humletvedt

1877 "Vikedal" Galeas 118 t (D)

3/4 seld til Bjørnsen, Kvitsøy

1879 "Activ" Galeas 118 t (D)

3/4 seld til kapt Jacobsen, Stavanger

1880 "Baltic" Galeas 118 t (D)

Seld til Johan Torsen, Haugesund (Ikkje nevnt i A)

1887 "Ora" Galeas 57 t (D)

Seld til Tananger

1890 "Opsal" Galeas (D)

Seilte med ho sjølv. Seld til B. Svendsen, Stavanger

Tilbake til toppen


Ole T. Solem

Han bygde skuter i på Tjerandsverven i Vikedal.

1868 "Reolander" Galeas 28,5 c.l. (B s226v)

Bygt i Vikedal av O. Solem

1874 "Rask" Skonnertbrig 99 c.l. (B s226v)

Bygt i Vikedal av O. Solem

1875 "Fri" Skonnertskib 132 c.l. (B s226v)

Bygt i Vikedal av O. Solem

1876 "Solem" Skonnertbrig 99 c.l. (B s226v)

Bygt i Vikedal av O. Solem

1877 "Saphir" Bark 575 nrt. (B s 403/403)

Saphir Bygt i Vikedal av O. Solem for Kleiberg, Nymann m.fl. Det vakreste skip som er bygget der. Rigget i Stavanger.
Forliste i 1898. Bare kaptein og 4 av mannskapet ble reddet.

Tilbake til toppen


Andre i Vikedal

Det var fleire som bygde skuter i Vikedal: Tidlegast var Svendsen, seinare Ole T Solem som hadde "Tjerandsverven" i Vikedal.

1855 "Kjelmsøe" Skøite 3cl (B s 173r)

Bygt i Vikedal av Svendsen

1856 "Activ" Jagt 25 cl (B s 173r)

Bygt i Vikedal av Svendsen

1857 "Trafik" Brig 123 cl (B s 326)

Bygt i Vikedal for M. Berentsen/Thesen
Etter to tre år viste det seg at tømmeret led av råttenhet. Bare klasset til B I.

1873 "Hildur" Galeas (C s. 59)

Bygt i Vikedal for B. Veddal m.fl
Forlist nær kopervik i 1885

1876 "Aalund" Galeas 128 r.t. (B s 176r)

Bygt i Vikedal for B. Bergesen m. fl.

Tilbake til toppen


Morten A Magnus

1857 "Patria" Bark 188 c.l. (B s221v - D)

1858 "Ellida" Skonnert 119 nrt, 54 c.l.(A s. 487)

Ellida Bygt i Hogganvik (Ikke nevnt for Magnusene i B eller i D)
for Lars Riisdahl og Hans Olsen m/fl. Skudeneshavn
Kantret og sank 22.09.1906, Øxeløsund - Gefle. Besetning reddet.

1859 "Ornan" Galeas 50 c.l. (B s221v - D)

1860 "Vesta" Brig 96 c.l. (B s221v - D)

1860 "Grei" Galeas 49,5 c.l. (B s221v - D)

1860 "Garibaldi" Brig 85.5 c.l.(B. s 306/241 - D)

Garibaldi Bygget i Vikedal av Morten Magnus for Morten A. Magnus og O.J. Baade
Ombygget i Stavanger til Barkskib på 126 cl. Forliste totalt ved Kertsch i Svartehavet i 1871. Hele besetningen ble reddet.

18xx "Rutland" Fiskefarøy ca 80 r.t. (B s 195r)

Bygt i Hogganvik (står ikkje av kven) for Falck

1863 "Viandra" Bark 246 c.l. (B s221v - D)

1863 "Elgen" Galeas 45.5 c.l.(B s 306/239 - D)

Elgen Bygt i Hogganvik for kapt. O.A.Sunde
"Der er ikke meget at si om dette skib, men det medtas her av den grund at man av billedet faar et ganske godt indtryk av denne skibstype, som spesielt i 70-aarene blev meget utbredt. Mange av disse skibe fik kanske en mindre tiltalende facon, ja enkelte var endog ligefrem kluntet bugget. "Elgen" derimot viste hvad en dyktig bygmester m.h.t. utseende kunde faa ut av denne type." (Fra B)

1864 "Brage" Galeas 50 c.l. (B s221v - D)

1864 "Donau" Galeas 67 c.l. (B s 186r - D)

Bygget i Hogganvik for A.L. Thesen

1864 "Ingolf" Galeas 62 c.l. (B s221v - D)

1866 "Kaleb" Skonnertskib 86,5 c.l. (B s221v - D)

1866 "Niord" Fregatt 351 c.l. (B s 322 - D

Bygt i Hogganvik. Ble også rigget her. For J.M. Køhler
Kjølen var 142 fot, bredde 34 fot, høyde i rummet 19 fot.Det største skipet bygget i Ryfylke til da. Avisen mente også det var det største i landet. 20 manns besetning.
"Niord" omtales som et eksempel paa hvad et godt bygget skib kan taale. Solgt til Tvedestrand i 1890.(B)

1866 "Antilope" Skonnertbrig 63,5 c.l. (B s221v - D)

Antilope Bygt på ukjent sted i Ryfylke. Bildet har jeg fått hos Carl Esbensen, Oslo. Han opplyser at eieren av bildet forteller at skuta forliste i den engelske kanal og at skipperen gikk ned med skuta. Skipper var da A. Braut. Reder var K. Søyland.

1867 "Amalie" Skonnert 67,5 c.l. (B s221v - D)

1867 "Agil" Skonnertskib 94 c.l. (B s221v - D)

1867 "Breidablik" Skonnert 70 c.l. (B s221v - D)

1868 "Adjuvans" Skonnert 80 c.l. (B s221v - D)

1869 "Thor" Skonnert 97 c.l. (B s221v - D)

1869 "Uncas" Skonnertbrig 91.5 c.l. (B s221v - D)

1869 "Cato" Bark 237.5 c.l. (B s 337 - D)

Bygt i Hogganvik for Morten A. Magnus sin regning.
Slept til Stavanger og solgt til Falk, Svendsen,Gundersen og Berentsen m. Fl. For 20 420 Spd. Solgt til Farsund i 1889 for 36000 kr.

1870 "Framatyr" Skonnertbrigg 185 nrt, 89 c.l. (A s. 499 - D)

Framatyr Bygt i Hogganvik for G. Gundersen m/fl. Stavanger
Skadet i uvær 1893 utenfor Grimsby.Kondemnert. 1 mann omkom.

1871 " Sigurd" Brigg 221 nrt, 103,5 c.l. (A s. 211)

Sigurd Bygt i Hogganvik (Står ikke i B over skip hos Magnus). For Arne Lothe m/fl. Haugesund
Strandet i storm 1891 ved Tanger i storm. Alle berget.

1871 "Foraaret" Skonnert 68 c.l. (B s221v - D)

1871 "Poseidon" Bark 262.5 c.l. (B s 343/324 - D)

Poseidon Bygt i Hogganvik for G. Gundersen, S. Gundersen H. Svendsen m fl.
Skibet har en sjelden smuk Construktion, er solid bygget av utsøgte materialer og får 9 aar kl AI i Fransk Veritas.
Strandet på San Antonio bank, 2 mil fra Bahia i 1896.

1872 "Amalthea" Bark 312 c.l. (B s221v)
1872 "Amalie" Bark 312 c.l (D)

(Må være same skuta)

1872 "Elim" Skonnertbrig 70 c.l. (B s221v - D)

1872 "Gemma" Bark 207,5 c.l. (B s221v - D)

1872 "Hild" Galeas 67 c.l. (B s 197 - D)

Bygt i Hogganvik for Bendix Hansen m/fl.
Grunnstøtte i 1895 ved innseiling til Thorshavn på Færøyene, og ble meget læk. Neste dag drev skibet i en storm på land og blev vrag.

1872 "Comet" Skonnertbrig 96,5 c.l. (B s222v - D)

1872 "Gjallarhorn" Skonnertskib 106 c.l. (B s222v - D)

1874 "Dictator" Fregatt (1885 omrigget til Bark) 410 c.l. (B s 366/340 - D)

Dictator Bygget i Hogganvik for G&S Gundersen, Svendsen m.fl. Ombygget til bark i 80-årene.
I 1890 måtte det landsettes, meget læk, ved Punto Negro, hvor det blev vrag. Alle mann reddet.

1874 " Frederich Waage" Skonnertbrig 202 nrt, 96,5 c.l.(A s. 498)

Bygt i Hogganvik for Sigvart Waage m/fl. Skudeneshavn (A)
Står ikke i liste over skipene til Magnussene i "B"
Forlatt synkende av besetningen utenfor kysten av Portugal i 1874, lastet med jernbaneskinner.

1875 "Haabet" Skonnertskib 141 c.l. (B s374/374)

Haabet Bygt i Vats av Morten A. Magnus for M.G. Monsen, Schanche Jonassen, Scheie m. fl, samt Morten M. Magnus.
Er det nest største skib med jagteskrog som er bygget i Ryfylke, sterkt og solid tømret. Viste seg å være "dauseiler". Haabet var ialt et mindre lønsomt skib for eierne.
(Står ikke i liste over skip til Magnus i "B")

1875 "Charlotte" Skonnertbrig 84 c.l. (B s222v - D)

1875 "Ths. S. Falck" Bark 259,5 c.l. (B s222v - D)

1875 "Viking" Skonnertskib 132,5 c.l. (B s222v - D)

for C.H. Pedersen

1875 "Solvang" Skonnert 77,5 c.l. (B s222v - D)

for E. Berentsen

1876 "Fingal" Skonnertskib 119,5 c.l. (B s 222v - D)

1876 "Fagna" Skonnertskib 152 c.l. (B s 222v - D)

1876 "Ragna" Galeas 49 c.l. (B s 222v - D)

1876 "John Haugvaldstad" Fregatt 523 c.l. (B s 386/222 - D)

John Haugvaldstad Bygget i Hogganvik for C.B. Svendsen, M.fl.
Det største skib som hittil var blit bygget i Ryfylke. Pris 240.000 kr. Meget vakkert konstruert. Det hadde saa at si en sand mani for at springe læk. Ved salget i 1886 hadde det hat havarier til 290 000 kr.
Solgt i 1886 til Larvik. I 1893 eller 94 forsvant sibet sporløst i Atlanteren.

1876 "Christine Elisabeth" Skonnertskip 275 nrt. (A s. 396 - D)

Christine Elisabeth Bygt i Imsland for John Valentinsen m/fl Haugesund i følge A.Nevnt i B (s 222v) som et av skipene til Morten Magnus
Solgt til Sverige som "Rosa" Forliste i 1915 ved Berwick. Mannskapet ble berget.

1876 "Affaire" Galeas 109 r.t. (B s 223v - D)

1877 "Saron" Skonnertskib 344 r.t (B s 223v - D)

1881 "Coronæ" Bark 455 r.t. (B s223v - D)

for I.P. Brodahl & co.

1883 "Velkommen" Bark (B s 419 - D)

Bygt i Hogganvik for K.S. Bertelsen
Stakk berre 11 fot med 500 t last inne

1885 "Solgran" Bark 336 nrt.(B s 419/419 - D)

Solgran Bygt i Hogganvik (siste som vart bygt her) for K.S. Bertelsen m/ fl.
Stakk bare 12 fot med full last.

Tilbake til toppen


Fredrik Magnus

1871 "Vega" Skonnert 43.5 c.l. (B s223v - D)

1872 "Gna" Bark 194,5 c.l. (B s223v - D)

1873 "Appia"Bark 235 c.l. (B s223v - D)

1875 "Fram" Skonnertbrig 93.5 c.l. (B s223v - D)

1875 "Efraim" Skonnertbrig 94,5 c.l. (B s223v - D)

1876 "Præsident" Bark 390,5 c.l. (B s 367/259/342 -D)

Præsident Bygt i Hogganvik for Berentsen, Sømme, Housken, Bergesen Svendsen m.fl.
Slept til Stavanger av "Haukelid". Grunnstøtte i 1886. Kjølen ødelagt og bolter og lasker hadde gitt seg og slaknet. Ble reparert, og solgt til Arendal i 1892.

1877 "Helga" Jagt 42 r.t. (B s223v - D)

1877 "Knud Alfson" Skonnertskib av Jagtetypen 292 nrt. (B s 403/403 - D)

Knud Alfson Bygt i Hogganvik for E. Berentsen, Sømme, Svendsen samt Fredrik Magnus. Solgt til Kristiansand i 1890.

1878 "Særimner" Fregatt ombygget til Bark 1892. 1366 nrt (B s 411/411/407- D)

Særimner Bygt i Hogganvik for Jacob Sømme. 1892 solgt til Berentsen. 1902 til Liverpool.
201 fot lang bredde 37 og dyptgående 23,5 fot. Kostet over 200000 kr. Det største seilskip bygget i eller omkring Stavanger. Det største i Norge til da. Et av Scandinavias vakreste skip. Men det var også et skib, der taptes formuer paa, da det som følge av utviklingen burde være bygget som damp- og ikke som seilskib; derfor blev dets bygning skjæbnesvanger for skibsbygningen i Hogganvik.
Påbegyntes høsten 1876 og stabelavløpningen fant sted 20. August 1878. 1907 strandet på et rev i Gulfen.

1879 "Lagos" Skonnertbrig 167 r.t. (B s223v - D)

For E. Berentsen

Tilbake til toppen


Ryfylke

For desse skipa er det oppgitt at dei er bygt i Ryfylke, utan at eg har funne ut kor.

1869 "Record" Galeas 40,5 c.l. (B s 160r)

Bygt for Berner

1869 "Alfen" Galeas 41.5 c.l. (B s 176r)

Bygt i Ryfylke for E. Berentsen, solgt Skudenes 1887

1869 "Suez" Bark 348 nrt, 164,5 c.l. (A s. 429)

Suez Bygt for Dagfin H. Berner m/fl. Stavanger. Forlatt av besetningen 1891 ved Cuba.

1874/75 "Assur" Skonnertskip (B s370/369)

Bygt ved et av verftene i Ryfylke for Sunde & Sunde

1875 "Finnø" Galeas 35 cl (B s 176r)

Bygt i Ryfylke for E. Berentsen

1875 " Eliezer" Skonnert 133 nrt. (A s. 489)

Bygt for H.E. Norem m/fl., Stavanger. Forliste 1890 utenfor Safi, Marokko

1877 "Moody" Skonnert 135 nrt (bygget som 3-mastret skonnertbrigg)(A s. 432)

Moody Bygt for J. Tysdahl m/fl Stavanger

1879 "Riga" Galeas 116 r.t. (B s 176r)

Bygt i Ryfylke for E. Berentsen, solgt Egersund 1890

1881 "Island" Galeas 90 r.t. (B s 176r)

Bygt i Ryfylke for E. Berentsen

Tilbake til mine historiske artiklar / toppen

Theodor Imsland
Adresse: Imslandssjøen 191, 5583 Vikedal
Telefon: 527 60 268
Mobil-telefon   : 917 53 446
E-mail: theodori@online.no
Oppdatert januar 2016