Vindetreet 2018 vil vera tilgjengeleg på dei vanlege salgstadane i slutten av november. Det nye i år er at Vindetreet også omfattar det som før var Segn og Soge, og har med artiklar frå Ølen, Ølensvåg og Bjoa. Utgåva i år blir difor ei bok på heile 168 sider med stoff og bilete frå heile Vindafjord. Likevel held vi prisen uendra på kr 200,- som før. Sogelaga vil dela ut eit gratis eksemplar til medlemmene sine som vanleg, og abonnentar vil få tilsendt sine eksemplar så snart vi har fått boka. Til alle andre: Løp og kjøp!
Vi vil takka alle som har sendt oss artiklar og bilete, og som slik bidrar til at skriftet får eit godt og variert innhald.