Det ekstraordinære årsmøtet i Vindetreet behandla to saker:

1. Nye reviderte vedtekter

Med dei gamle vedtektene vart ikkje Vindetreet godkjent som foreining, fordi dei meinte at det gjekk fram av desse at sogelaga åtte Vindetreet. Ingen kan eiga ei foreining.  Ei nemnd har nå utarbeida forslag til nye vedtekter som gir ei noko friare stilling i høve sogelaga. Forslaget vart godkjent av styra i alle sogelaga, og vart vedtekne samrøystes på årsmøtet.

Dei nye vedtektene kan du sjå HER.

 2. Val av nytt styre i samsvar med dei nye vedtektene.
Desse vart valde:

Liv Hovland Ruud, leiar
Gunnar Listog, nestleiar
Anne-Lise Døvik, skrivar
Theodor Imsland, økonomi
Randi Sletten, styremedlem
Jone Hatteland, styremedlem
Kjell Ove Rørheim, styremedlem

Torhild Tunge Hanssen, 1. varamedlem
Olav Velde, 2. varamedlem
Lars Dalen, 3, varamedlem