Vindetreet med Segn og Soge for 2019 vil vera tilgjengeleg på dei vanlege salstadane i slutten av november. Boka er på 170 sider i år også, og har med artiklar og bilete frå alle dei ni bygdene i Vindafjord. Her er til saman 51 innlegg med smått og stort, lett og tungt. Her er heile 38 ulike forfattarar, mange nye. Og vi er svært glade for alle som sender oss stoff til boka. Utan dykk ville boka blitt tynn.
Som før vil sogelaga dela ut eit gratis eksemplar til medlemene sine, og faste abonnentar vil få sine eksemplar tilsendt i god tid før jul. I utsal er prisen kr 200,- som før. Skal du senda ho i posten er vekta rett under ein kg.