Nedanfor ligg ei lenkje som fører til eit skjema der lesaren kan sjå og søkje i manus.
Det er fint om sogelagsmedlemer og andre med kjennskap til gardar og bygder, kan bidra med rettingar, kommentarar og suppleringar til bygdebokmanuset.
Rettingar og kommentarar kan gis på det elektroniske skjemaet, dei kan også sendast eller ringjast inn

Manusutdraget vil liggja tilgjengeleg til 15. april.

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5460345&sid=bM0v6E0IKM