Bli med oss på ein forvitneleg tur til Sandvika tysdag 25. august.

Trygve Sandvik vil visa oss rundt både av nytt og gammalt.

Ta med kaffe, gode sko og klær dersom været ikkje er på lag.

Kjør heilt til endes på Stokkadalen og parker i Sandvika kl. 17.00.

 

Torsdag 10. sept Kl 19.00 Skjold Arena

Foredrag ved Ottar Grepstad, der han vil fortelje

om den nye boka si; 1900 – talet (Forteljingar frå

eit hundreår)

Ottar Grepstad er utflytta Vatsbu, som har utgitt

fleire bøker og kan beskrivast som ein norsk sakprosaforfatter,

nynorskaktivist, har vert direktør for Nynorsk kultursentrum og

styreleder for Språkrådet.

Etter pausen vil Tor-Jan Stokkedal fortelja om boka si som

Omhandler MINNESMERKER fra 2. verdenskrig og de som døde

I Rogaland.

 

Bli med på bygdevandring i Vikebygd, lørdag 26. september

Ingrid Mathilde Sørvåg vil ta oss med på vandring og fortelja

undervegs om folk og heimar.

Parkering ved Kyrkja i Vikebygd, Oppmøte Kl 11.00

Me brukar ca. 3 timar med pause, der ein har mulighet til

Å kjøpe mat og drikke.