Vindetreet 2021 blir lagt ut for sal i lokale bokhandlar og butikkar i veke 45 eller seinast veke 46.

Prisen er uendra kr 250,-.
Sogelaga deler ut eit eksemplar til alle sine medlemmer, og faste abonnentar får tilsendt boka vedlagt faktura i god tid før jul.

Her er mykje å gleda seg til, med 34 store og små artiklar frå alle dei 9 bygdene i Vindafjord. Som vanleg er her stort sprang i innhaldet og noko for ein kvar smak. Innhaldslista finn de her.
På grunn av mengda stoff vi får inn, har det vore mindre bilete på midtsidene dei siste par åra og fleire har etterlyst meir bilete. Så i år er vi tilbake med 18 sider gamle bilete.

Takk til alle som har sendt inn stoff og bilete. Utan det ville boka blitt tynn. Berre 7 av artiklane er skrive av folk i redaksjonen.

Takk også til annonsørane som støttar oss kvart år.