Årsmøte i Vindetreet vart halde på Omega 10.03.2022.

Årsmelding og rekneskap vart godkjent.
Medlemmer til styret:
Liv Hovland Ruud, leiar vald for to år
Olav Velde ny representant frå redaksjonen, nestleiar
Kjell Ove Rørheim, attval for to år
Jone Hatteland, attval for to år
Anne Lise Døvik, ikkje på val, sekretær
Anders Haugland, ikkje på val
Theodor Imsland, frå redaksjonen, kasserar

Lars Dalen går ut av redaksjonen etter mange år innsats og fekk gåve. Ny representant for Ølen i redaksjonen er Hans Erik Eikeland.

Styret