13. mars vart det halde årsmøte i Vindetreet hos Omega i Ølensvåg.

Etter konstituering ser styret nå slik ut:

Liv Hovland Ruud, leiar (vald for eitt år)
Olav Velde, nestleiar
Anne Lise Døvik, sekretær
Lars Dalen, økonomiansvarleg (ny)
Ingrid Mathilde Sørvåg (ny)
Anders Haugland
Theodor Imsland

Varamedlemer:
Liv Hoff Imsland, Einar Askeland og Torgeir Øverland

Det vart også informert om at Ingrid Mathilde Sørvåg går inn som nytt medlem i redaksjonen med ansvar for Vikebygd