Audun Heggebø valde å trekkja seg frå skriftstyret i Vindetreet i år. Han har vore med heilt sidan 2001, og har skaffa mange artiklar og bilete frå Sandeid gjennom desse åra. På vegne av sogelaga og skriftstyret vil vi takka han for alt arbeidet han har lagt ned for Vindetreet!
Skriftstyret