Tid: Onsdag 25. februar 2015, kl. 19.00.
Stad: Fellesstova på Vikedaltunet bufellesskap

Foredrag ved Anne Berit Skipevåg Tveit: «Husmannsplass i Vikedal - kor låg dei?»
Orientering ved Kari G. Hempel, Arne Langhelle og Nils Olav Østrem om bygdebokprosjektet for Vikedal, Sandeid og Vikebygd.