Utvandringsseminar laurdag 21. mars i Vindafjordhallen, Nedre Vats

Nils Olav Østrem presenterer boka Den store utferda om utvandringa frå Vats og Skjold 1837-1914.
•    Innlegg ved historikar Einar Niemi frå Universitetet i Tromsø om religionens, etnisiteten og regionanes plass i den norske utvandringa.
•    Forteljar Anne Elisebeth Skogen: «Med Restauration gjennom Hell Gate til Det Lova Landet».
•    Bygdebokforfattar Ernst Berge Drange om utvandringa før utvandringa.

Seminaret startar klokka 12:00 etter mogleg båttur på Vatsvatnet frå Refsnes klokka 10:00.
Seminaravgift, inkludert mat: 200 kr. Slutt til ca. kl. 17:00.
                                    Arr.: Skjold og Vats sogelag
For påmelding til tur på Vatsvatnet og seminaret, ta kontakt innen 17. mars:
med Jone Hatteland mobil: 911 01 617 eller Anne-Lise Døvik mobil:  958 32 575

Link til program