I denne artikkelen vart det teke ut to avsnitt grunna utfordringar med sidetal. Skriftstyret beklagar dette.

Avsnitta gjeld: ”Bruk av namn i Strand-slekta”. Desse kan du lesa her.