Vikebygd sogelag gav ut eit eige sogeblad i perioden 1977 til 2002. Desse utgåvene er nå scanna og vi legg dei ut her på Vindetreet si side, slik at dei er tilgjengelage for alle også i åra framover.
Blada er tilgjengeleg i PDF format, og du finn dei under eige menypunkt i kolonna til venstre.
Etter 2002 bidreg Vikebygd med artiklar og bilete i Vindetreet kvart år.