Skjold og Vats sogelag gav i perioden 1980 til 1984 ut fire årgangar av
”Sogeblad for Skjold og Vats”. Vi har nå gjort desse tilgjengelege i PDF format, og du finn dei under eige menypunkt.  
Etter eit opphald tok Skjold og Vats sogelag kontakt med Imsland, Vikedal og Sandeid sogelag og første utgåva av Vindetreet kom i 1992.