I år feirar vi at Vindetreet er 25 år med å gi ut ei jubileumsutgåve i bokform. Boka inneheld heile 160 sider med  37 artiklar og ein mengd gamle bilete. Prisen på boka blir kr 200,-.

Manuset er sendt til trykkiing og boka  blir å få kjøpt i slutten av månaden på dei vanlege stadane. Dei som abonnerer på bladet vil få boka tilsendt straks ho føreligg.

På høgre sida ser du framsida med innhald. Her er artiklar og bilete frå alle dei seks bygdene bladet dekkjer: Vikebygd, Skjold, Vats, Sandeid, Vikedal og Imsland. Vi takkar alle som har bidratt med artiklar og bilete. Utan hjelp frå dykk ville det blitt eit tynt hefte.

Presentasjon av Vindetreet 2016
I Sjoar-akademiet på biblioteket i Ølen 7. des. kl 19.00 vil Vindetreet bli presentert saman med Segn og soge og Årbok for Etne sogelag.