I stova på Vikedal bufellesskap Måndag 13. mars kl 19.00

  •  Vanlege årsmøtesaker
  • Prof. Nils Olav Østrem vil orientera om arbeidet med bygdebøkene for Vikedal, Sandeid og Vikebygd.
  • Matøkt

Alle medlemmer og andre interesserte er velkomne