Skjold og Vats sogelag arrangerer kurs over tre kveldar.
Første kurskveld torsdag 14.09. kl. 19.00. i Skjold arena.
Treng ikkje ta med utstyr ved oppmøte.
Dei to neste kurskveldane blir 21.09. og 5.10.
Pris kr. 150,- pr. kurskveld.
Kursleiar er Thor Håkon Nordahl.
Påmelding til Jone Hatteland tlf. 911 01 617 innan 11.09.