Vindetreet 2014  har i år fleire sider enn nokon gong,  men prisen er den same som før. Ein vil  som før finna stoff frå alle dei ulike bygdene våre, og med eit variert innhald. Vi markerer 200-års jubileet gjennom fleire artiklar. Du kan mellom anna lesa om stortingsmannen Rasmus Viland frå Ilsvåg og om då folkestyret og dei politiske vala kom til Imsland i 1814. I tillegg får me lese historiar frå sambygdingar med slektskap til sentrale aktørar i 1814.  Sidene "Gamle bilete fortel" inneheld i år bilete frå 17. mai feiringa  i kvar bygd.

Vi vil takka alle som har bidratt med artiklar og bilete til utgåva. Diverre fekk vi ikkje plass til alle, men må la nokre liggja over til neste år. Takk også til alle som sel skriftet for oss og for annonsørane som støttar oss trufast.

Bladet er lagt ut for sal dei vanlege stadane.  Bur du langt unna desse, kan du bestille bladet tilsendt ved å gå til kontaktsida vår.

Presentasjon av Vindetreet 2014
Vindetreet vil i år bli presentert saman med andre sogeblad to stader:

- SydVest bokfestival og julemesse i Etne, 23. nov. kl 12.00
- Vindafjord bibliotek , onsdag 3. des kl 19.00