Vestbø Svein Terje 1996 6 Sandeid Seladons forlis. Eit hundreårsminne
Sande Lars Chr. 1996 12 Vats Vatsbuen som ble mormonernes store billedhugger
Frå Haugesunds Avis 1996 15 Dikt "Stolen hennar mor"
Opsal Eli 1996 16
"Frå farne tider,," - Almanakk frå 1701
Schibevaag Einar 1996 17
Om hundre år er allting gløymt
von Krogh Søren de Fine 1996 21 Dikt Anerkjendelse av Folkesproget
Heggen Endre 1996 22 Vikedal NATO-stasjonen på Lysenuten (812 m.o.h.)
Østrem Nils Olav 1996 32 Skjold Haraldseidet og segna om båtdragsvegen til Harald Hårfagre
Moe Jon 1996 39
Ærleg tjuv frå Nedstrand lensmannsdistrikt
Heggen Endre 1996 41 Skjold Anders Jenius Smedsvik - ein eventyrar og legende
Falkeid Kolbein 1996 48 Dikt Skillingsvise om en sjømann
Landa Jørgen 1996 49 Vats Hans Nilsen Hauge - eit 200-års jubileum
Rygh Laurits N. 1996 52 Imsland Vækkelsen i Imsland
Haraldseid Aslaug 1996 54 Skjold Solvang

1996 64
På baksida: Rokken