Historia om ein Buick… Dalen, Lars,    Lunde, Terje Portrett Barndomsminne Ølensvåg 2018 8
  Orgland, Ivar Dikt     2018 7
Ingrid i Søre Bjørndalen Reimers, Nils   Jordbruk Vikedal 2018 14
Kassadagbok Imsland sokn… Imsland, Theodor   Helse og sosial Imsland 2018 18
Frå Sandeid til Stavanger Skeie Bjørnsen, Liva   Ungdomsminne Sandeid 2018 22
Gammalt kart Haugland, Anders Stadnamn Kommunikasjon Ølen  2018 25
Skuletur juni 1939 Hanssen, Liv   Barndomsminne Bjoa 2018 26
Barndomsminne frå Vikebygd Øren, Jon   Barndomsminne Vikebygd 2018 28
Pernille frå Sunnfjord Kalstveit, Arne-Martin Skule Barndomsminne Skjold 2018 31
Frå Romsdalen til Øvre Vats Eidhammer, Nils Olav  og Sørås, Odd Portrett   Vats 2018 34
Gjer døra høg Haakull, Øyvind og Svein Kyrkje Barndomsminne Skjold 2018 42
Gravferd i Vikedal Reimers Grønnestad, Magnhild, Kyrkje Barndomsminne Vikedal 2018 45
Frå Berlin til Vats Landa, Leif   Barndomsminne Vats 2018 46
Ølen Møbel- bedriftshistorie Henriksen, Silje   Bedriftshistorie Ølen 2018 48
Skuleveg over Vindafjorden Finnvik, Tomas Skule Kommunikasjon Imsland 2018 54
Blodmat Døvik, Anne-Lise Mat og matskikkar Hushald   2018 57
Grenda mi Grønnestad, Erik   Barndomsminne Sandeid 2018 58
Anna er i dag gaaen…… Dybdahl, Henrik Dagbok Jordbruk   2018 62
Saga på Tunge Tveit, Sigmund   Jordbruk Bjoa 2018 66
Mila på Tunge Tveit, Sigmund   Jordbruk Bjoa 2018 69
Den gløymde barneheimen Vikedal, Ola   Helse og sosial Vikedal 2018 86
Sandeid før og nå   Landskapsbilete før og nå   Sandeid 2018 89
Lundenesstemnet Borgemyr, Arne Kyrkje og kristenliv   Ølensvåg 2018 90
Fredsmannen Olav Sætre Harang, Mari Therese Krigsminne   Skjold 2018 96
Senkinga av Vatsvatnet Velde, Olav   Jordbruk Vats 2018 102
Dølen ser versover Listog, Gunnar Prosa Prosa   2018 107
Rygjabø husmorskule Døvik, Anne-Lise Skule     2018 110
Dikt til tante Alma Heggland, Ruth Dikt   Vikebygd 2018 115
Nei, uff då! Askeland, Einar   Barndomsminne Skjold 2018 116
Anne Marie Reimers Skipevåg Andreassen, Tone Portrett   Vikedal 2018 118
Har `u sitt-tron? Skigelstrand, Olav Portrett   Sandeid 2018 124
Ordtøke Hanssen, Liv Ordtøke På folkemunne   2018 127
Ei naudslakta kvige Imsland, Theodor   Jordbruk Imsland 2018 128
Den gamle lindeallèen i Ølen Endresen, Sigurd   Natur Ølen 2018 130
Bedehuset Betlehem Sørvåg, Ingrid Mathilde Kyrkje og kristenliv   Vikebygd 2018 132
Pionerene i Ilsvåg Kaldheim, Morten   Bedriftshistorie Sandeid 2018 136
Kistene og tina i Sandvik Sandvik, Trygve   Interiør Vikedal 2018 142
Doktorbustaden i Ølen Haugland, Anders   Helse og sosial Ølen 2018 146
Blant sauer og nordmenn i Montana Nerheim, Gunnar   Migrasjon Vats 2018 148
Om fraktebåten Platina og Berge Sag Dalen, Lars og Lunde, Terje   Bedriftshistorie Ølensvåg 2018 152
Arbeidstjenesten i Skjold Mølstre, Karl Johan Krigsminne   Skjold 2018 158
Kyrkjemuren i Skjold Listog, Gunnar Frå farne tider   Skjold 2018 168
Bartekoppen Finnvik, Tomas Gamle ting     2018 170
Høymol Dalen, Lars På baksida Flora   2018