Skogen Elisabet 1997 5 Dikt Jolegleda - nyårsfest
Moe Jon 1997 6
Bjørneskinn for synder i Vindafjordkjeften
Viland Lars 1997 8
Glimt frå Ås-arkivet
Meling Gjert 1997 18
Tilbake til Niulakita -hundre år etter
Eidhammer Solveig 1997 23 Vats Gravferdsskikkar frå Vats
Bjørkelund Leif M. 1997 27
I tramp- og linjefart. Styrmann Simon Håvardsholm forteller om sitt liv som sjømann
Skogen Elisabet 1997 43 Skjold Gamle ord og uttrykk frå Skjold

1997 44
Frå farne tider
Gullbekk Svein H. 1997 45 Imsland Myntskatten fra Imland - en kilde til norsk pengehistone på Olav Kyrres tid
Lehmann Eigil 1997 49 Skjold Fuglenamn på stadnemningar i Skjold
Haugan Monica 1997 50
Tradisjon og nyskaping - om den vokale folkemusikken i Vindafjord
Tveit Gjertrud 1997 52 Skjold Minne frå barneåra
Heggen Endre 1997 57
Alltid undervegs i 350 år. Posten
Vestbø Jostein 1997 65 Vikedal "Nødvendigheden af at komme til Christum". Bidrag til eit inntrykk av Jens Zetlitz som predikant
Skogen Elisabet 1997 68 Skjold Ordtøkje på gamalt Skjoldamål
Lehmann Eigil 1997 69
Gjallarbrui

1997 76 Imsland På baksida: Poststempel