Den gamle muren Gustav Gjerdevik Dikt     2020 7
Fredsvåren 1945   Krigsminne     2020 8
"Ho forlangde også ordet", ( Lis Tokheim) Nils Tokheim Portrett   Sandeid 2020 16
Skeiserevolusjon og sjøslag på Skjoldafjorden Arne Martin Kalstveit   Ungdomsminne Skjold 2022 23
Oppgansgssager i Øvre Vats Jon Olav velde   Jordbruk Vats 2020 26
Binnene onda Gullbergnibbo Torgeir Klungland   Ungdomsminne Ølen 2020 30
Stølar i Vikedal Anne Berit Skipevåg Tveit   Jordbruk Vikedal 2020 35
Nmatauk på Vindastranda på 1800-talet Bjørn Nybru   Jordbruk Imsland 2020 38
Harris Birkeland Rune Birkeland Portrett   Vikebygd 2020 40
Å bera fisk til fjells Turid Rødne   Jakt og fiske Sandeid 2020 44
Soldat nr. 10828 fortel ( Gunnar Dalen ) Gunnar Dalen Krigsminne   Bjoa 2020 48
Dei slipta bajonettane Ingolf Vevatne Krigsminne   Ølen 2020 52
Konfirmasjonskåpa mi Liv Hanssen Krigsminne   Bjoa 2020 52
Tannkost i krisetid Liv Hanssen Krigsminne   Bjoa 2020 52
Frå dagboka til Ola Stokka Ola Stokka Dagbok   Vats 2020 53
Den siste telefondama på Bjoa, Aasta Hjellestad Marit Tvedt Portrett   Bjoa 2020 56
Arkeologi over Haraldseid Håkon Reiersen m. fl.   Arkeologiske funn Skjold 2020 59
Gamle Bilete         2020 70
Om fraktebåten Jo, og båteigar Knut Lunde Bernt Berntsen Portrett Maritimt Ølensvåg 2020 74
Far var krigsseglar Signe Alice Birkeland Krigsminne   Vikebygd 2020 77
Gullåra i Lysenuten Nils Reimers   Bergverk Vikedal 2020 80
Ei forordning frå krigens dagar Tomas Finnvik Krigsminne   Imsland 2020 85
Mat og matskikkar, lam Anne-Lise Døvik Mat og matskikkar     2020 86
Brisling i landnot Ivar Finnvik   Jakt og fiske Imsland 2020 90
Ei mor-og eit liv i dei harde trettiåra Anne-Lise Døvik Portrett   Vats 2020 93
Sandeid Sanitetsforening  100 år Nils Tokheim   Kultur og fritid Sandeid 2020 98
17 år, og i arbeid Einar Askeland   Ungdomsminne Skjold 2020 104
Kåta og Kåtabø, gardar med små hus Inge Særheim Stadnamn   Ølensvåg 2020 107
Skulestilar frå Haugsgjerdet Halvor Moxnes   Barndomsminne Bjoa 2020 110
Då fotballen kom til Vindastrånnå Tomas Finnvik   Kultur og fritid Imsland 2020 112
Bjoa Indrettslag 100 år Sigmind Tveit   Kultur og fritid Bjoa 2020 115
Han kunne det meste, Tor Rotten frå Vikebygd Torfinn Dommersnes Portrett   Vikebygd 2020 116
Jubelvåren 1945, eit 75-årsminne Ingvar Meyer Eide Krigsminne   Skjold 2020 120
Ein Grinifange frå Dalsbruket Trygve Hetland Krigsminne   Bjoa 2020 122
Til Amerika  Anders Haugland   Migrasjon Ølen 2020 124
Fangsplass frå steinalderen til vår tid Arvid Staupe   Jakt og fiske Vikedal 2020 128
Vikedal formannsprotokoll 1837-1875 Theodor Imsland Generell   Vikedal 2020 134
Vats Landbrugsforening Olav Velde   Jordbruk Vats 2020 138
Ordtak Liv hanssen Ordtak     2020 143
På bytur med onkel Henrik Arne Martin Kalstveit   Kommunikasjon Skjold 2020 144
Ølen Bedehus i eit historisk perspektiv Torstein Haugen Kyrkje og kristenliv   Ølen 2020 146
På sporet av jernalderens høvdinger…... Hilde Fyllingen   Arkeologiske funn Sandeid 2020 150
Fylkessjå for sau, geit og svin i Vikedal Olav Skigelstrand   Jordbruk Vikedal 2020 154
Glimt frå dagleglivet på Eide Endre Stople   Barndomsminne Sandeid 2020 158
Julegjesten 1945 Liva Skeie Bjørnsen Krigsminne Ungdomsminne Sandeid 2020 162
Hjulbukken  Olav Velde Gamle ting     2020 170
Slik Jan ser det,  Øystein Bratteland Jan Nordtveit På baksida     2020 172