Guldberg Beret 2000 6
Amerikapakken
Østrem Nils Olav 2000 8 Skjold Vores folk
Tveit Inghart Lasse 2000 17 Skjold Elias Elleflåt frå Skjold - utvandrar og farmar i Nord Dakota
Nag Martin 2000 19 Vindafjord Tre kvekermyter frå Sandeid/Vikedal-regionene i Vindafjord
Finnvik Tomas 2000 22 Imsland Amerikafana
Hillman Gary 2000 24 Vats Johannes Johannesen Stølsvig - presten fra Stokkadalskalven
Viland Lars 2000 30 Vikedal Til Amerika i 1903

2000 37 Vikedal Eit noregsbrev - frå Vikedal til Amerika
Dybdahl Henrik 2000 45
Frå dagboka til Henrik Dybdahl 1909
Guldberg Beret 2000 48 Sandeid Frå Apeland til "the land of Canaan"
Østrem Nils Olav 2000 52 Vats Oline Egesdal - norsk-amerikansk Madagaskar-misjonær
Listog Gunnar 2000 57 Skjold Frå Meland til Brooklyn
Finnvik Tomas 2000 61 Imsland Efter di Tiden Tillader det i dag, vil jeg henvende mig til Pennen for atskrive nogle linjer
Øverland Olav 2000 63
Korleis eg opplevde det å vera immigrant i USA
Opsal Torvald 2000 72
"Heime hadde du rikeleg å ete, men der var ikkje kontantar"

2000 75
Frå farne tider

2000 82 Vikedal Det store utvandrarstemne i Vikedal 13. juli 1930

2000 84
På baksida: Amerikakofferten