Fleischer Petra 2001 5 Dikt Kveldenes kveld
Finnvik Thomas 2001 6 Vikedal Det Wigedalske læseselskab
Guldberd Beret 2001 10 Sandeid Pitteså Sandeidsbu
Segn frå Stråtveit 2001 14 Vats Steinen oppe i "Haijen"
Natskår Jon 2001 15 Skjold Litt om jordbruket i Tørresdal i 1920-30 åra
Nilsen Aslaug Lotsberg 2001 18 Imsland Lærarjobb i Imsland 1945
Jacobsen Bertha og Gabriel 2001 22 Skjold Prestegardsliv i Skjold i 20- og 30-Åra
Reimers Egil 2001 28
Telegrafbestyrer D. A. Lied - kven var det
Vikedal Ola 2001 31 Vikedal Det første skulehuset på Mo
Moe Jon 2001 37
Skrap fint av smøret

2001 39
Frå farne tider: Læraren - nei, ka' ska' nå han me' løn
Bjørnsen Ola 2001 46 Vikedal Prestakammerset
Kalstveit Åsmund 2001 52 Dikt Nybrot i November
Dybdahl Henrik 2001 53 Skjold Dagbok Henrik Dybdahl, Asbjørnshaug 1909
Holten Sivert Ole 2001 57 Vikedal Tok NM-gull på 800 meter
Tokheim Henrik 2001 59
Kvalfangsteventyret i Antarktis
Ohm Lars Sigurd 2001 65
Mangfaldig kremmarliv
Kalstveit Åsmund 2001 69 Vats I ei kiste pa loftet ...

2001 73 Sandeid Haugefolket som lånte hus julekvelden

2001 84
På baksida: Kvinnesal