Lofthus Tove 2003 5 Skjold Glimt tilbake på helse og samferdsel
Opsal Eli 2003 6 Vikedal Koppeattesten frå Koladalen
Ohm Lars Sigurd 2003 8 Vats Då storflaumen kom
Listog Gunnar 2003 14 Skjold "Gjetargut frå Skjold drukna på Hardangervidda"
Hviding Jørg 2003 18 Vikedal Oppfinneren fra Vikedal, mekanikus Søren Oppsal
Skipevåg Bjarte 2003 23 Imsland Då Bjødn T. Rønnevik blei omvende
Listog Gunnar 2003 26 Skjold Vårt daglege brød
Moe Jon 2003 32
Vandrehistorier om lus og katt og gode grannar på heste-jakt
Haugland A. og Østrem N.O. 2003 34 Sandeid Kongsveg og dragseid
Frøysaker Tine 2003 39
Godtfried Hendtzschel i Vindafjords kirker
Finnvik Tomas 2003 51 Imsland Krambuer og krambuliv rundt Vindafjorden
Hjelvik Bjarne 2003 55 Vikedal Frå farne tider: Steinhella i Vikedalskyrkja
Øverland Olav 2003 56 Vats Kristian Hetlesæter, oppfinnar og tusenkunstnar
Østrem Knut 2003 59 Skjold Førarkort frå 8. juni 1932
Torstveit Leiv 2003 60 Vikedal Å leva på vona
Dybdahl Henrik 2003 65 Skjold Dagbok Henrik Dybdahl, Asbjørnshaug 1909
Finnvik Johan og Tomas 2003 69 Imsland Siste føringsfartyet i Vindafjorden
Grønnestad Erik 2003 72 Sandeid Om landnotfiske og anna fiske i Sandeidfjorden

2003 84
På baksida: Skimlå