Guldberg Beret 2008 6 Imsland Fint folk i Vågen
Ohm Lars Sigurd 2008 9 Vats Bussjåfør gjennom skiftande tider. Elias Frøland frå Vats

2008 15
Frå farne tider: Eit par stokkaskeiser
Halvorsen Gitte og Nils Olav Østrem 2008 16 Skjold Skogagjerde i Skjold - ei tidleg offentleg skogreising
Dalen Lars og Haugen Torstein 2008 19 Vindafjord Raudlisteplanter i Vindafjord anno 2008
Tveit Jens 2008 23 Vikebygd Lars Øynå - ein kjempekar i Vikebygd
Næss Hans Eyvind 2008 28 Vikedal Opsal - ein sorenskrivargard i Ryfylke
Fyllingsnes Frode 2008 33 Skjold Skjoldenborg sag
Bjerkfelt Gerd Margrethe Haaland 2008 37 Sandeid Frå Høyekvam
Moe Jon 2008 40
Spanskesykja og den dryge konjakken
Ytterdal Anne 2008 42 Vikedal Altertavlen i Vikedal kirke
Skipevåg Lars B. 2008 47 Imsland Vegen og kaien i Skipavåg
Askeland Einar 2008 62 Skjold Ute med julehefte
Guldberg Beret 2008 64 Vikedal Opsal Post Office i Canada
Torstveit Leiv 2008 66 Vats Geit og sau til fjells
Breen Else 2008 72 Vikedal Jens Zetlitz. Hvem var han?
Bjordal Dominikus 2008 75 Vikebygd Den gamle kyrkjevegen
Dybdahl Henrik 2008 79 Skjold Frå dagboka til Henrik Dybdahl 1909
Tokheim Nils 2008 84 Sandeid Kva er Sandeid?

2008 100
På baksida: Vasselen