Bjørnsen Harald 2010 2 Dikt "Haustfjord"
Risa Lisabet 2010 6 Vats Fotograf Waldemar Eide
Guldberg Beret 2010 13 Vikedal Intet nytt under solen
Finnvik Tomas 2010 14 Vikedal Petra Fleischer
Moe Jon 2010 19
Geiteprest i Hamrabø
Sunnanå Sigmund 2010 20 Sandeid Oppveksttilhøve på garden Søndenå
Torstveit Leiv 2010 27 Vats Segn frå Stokka
Johannesen Marthe Synnøve 2010 28 Skjold Kva er Skjold?
Tveit Jens 2010 32 Vikebygd Svendsbø-eika
Imsland Theodor 2010 34 Imsland Kraftverkbygda Imsland
Tveit Jens 2010 38 Skjold Krigsminne
Grønnestad Erik 2010 42 Sandeid Korndyrking
Haugesund Dagblad 2010 45 Skjold Ein viking på nitti

2010 64 Vikebygd Vikebygd
Haldorsen Martha Utne 2010 65 Vikebygd Kristofa på telegrafstasjonen
Imsland Theodor 2010 67 Imsland Radioen til Mandius og doktor Ramson
Viga Trygve Mikal 2010 71 Vikedal Då Rudolf Steiner skulle til Vindafjord
Dybdahl Henrik 2010 74 Skjold Frå dagboka til Henrik Dybdahl
Grønnestad Erik 2010 77 Sandeid Det gamle naustet
Brandal Trygve 2010 79
Alice Archer
Haugsgjerd 2010 79 Skjold Skjpldamålet
Åsbø Sigurd 2010 88 Imsland Imslandsjøen i gamle dagar
Skipevåg Bernh. 2010 90 Imsland Båtbygging ved Vindafjorden

2010 99
Frå farne tider. A-Forden