Hammerqvist Hulda 2011 2 Dikt Rimfrost
Velde Olav 2011 5 Vats Høyonn
Heggebø Audun og Listog Gunnar 2011 6 Vats Glimmergruvene på Skrubbahaugen
Opsal Eli 2011 12 Vikedal Løviks brus
Dybdahl Henrik 2011 17 Skjold Frå dagboka til Henrik Dybdahl
Finnvik Tomas 2011 20 Imsland Imsland Kyrkje 150 år
Tørresdal Sverre 2011 24 Vats Fra Nedre Vats til Flekkefjord
Heggebø Audun 2011 27 Sandeid Skulegang og hybelliv i krigsåra
Haldosen Martha Utne 2011 30 Vikebygd Marie på Plasset
Lindanger Ole Andreas 2011 33 Skjold Skulestriden i Skjold
Guldberg Beret 2011 43 Vikedal Kortreist lokalhistorie
Moe Jon 2011 47   Oppvekst ved ei elv
Finnvik Tomas 2011 49 Imsland Rotne revar i kommunestyret
Østrem Nils Olav 2011 60   E134 er 150 år
Tokheim Nils 2011 62 Sandeid Balahaugen
Velde Olav og Aalvik Åsa 2011 68 Vats Klara Godtheim (Klungland)
Haugland Oddvar 2011 71 Imsland Sven, ein original
Fatland Per 2011 74   Slakting før og no
Frøkedal Arne 2011 77   Askeladden som vann halve kjøttriket
Westre Rudolf 2011 81 Song Skjoldafjorden
Bjordal Dominikus Nagell 2011 82 Vikebygd Ressurs-utnytting
Marvik Ellen Mo og Olav 2011 84 Imsland Kva er Imsland?
Naper Torfinn 2011 90   Jens Zetlitz i sitt siste embede
Skaug Tore 2011 93   Opplysningsmannen Zetlitz i Kviteseid
Zetlitz Jens 2011 95 Dikt Mine længsler
Bjelland Ingebrigt 2011 97 Imsland Folkeleg musikk i Rogaland
Sørheim Ola Severin 2011 100 Song Song til Vikedal
Haugen Torstein 2011 102 Vikedal Planteliv i Vikedal
Hanken Gerd Borgny Skipevåg 2011 105 Imsland Glimt frå ein barndom
Torstveit Leiv 2011 107 Vikedal Song av Jakob Steine
Skigelstrand Olav M. 2011 107 Vikedal Jacob Steine - Arbeidsmann og tradisjonsberar
Imsland Theodor 2011 109 Imsland Karduanbereder Salqvist
Østrem Nils Olav 2011 119 Skjold Frå farne tider: Fornfunn i Skjold
Finnvik Tomas 2011 120   Baksida: Førningsfat