Artikkeloversikt Vindetreet 2012
 
 
Forfatter År Side Bygd Tittel
Petter Tjelle 2012 2 Dikt Den gamle færingsbåten
Theodor Imsland 2012 5 Generell Sysselsette i verftsindustrien i Vikedal prestegjeld i 1875
Henrik Dybdahl 2012 10 Skjold Frå dagboka til Henrik Dybdahl 
Steinar Sørhus 2012 14 Vats Ragnvald Eikeland - Odelsguten som ville vera kunstmalar
Anne-Lise Døvik 2012 19 Sandeid Sikke Helgeland - 25 kroner månaden og fri sjukekasse
Ola Vikedal 2012 22 Vikedal Ord og uttrykk frå Vikedal
Beret Guldberg 2012 24 Imsland Det blev besluttet at tage av Fattiggårdens Uldkvitler
Ingrid Sørvåg 2012 28 Vikebygd Kva er Vikebygd
Jon Moe 2012 32 Generell Jamning
Nils Olav Østrem 2012 34 Skjold Dragseidet over Haraldseid
Olav Velde 2012 38 Vats Blinde-Tor
Gunnar Listog 2012 42 Sandeid Petter Tjelle - Ein humørspreiar utanom det vanlege
Ola Bjørnsen 2012 45 Vikedal Konfirmasjonsgåva frå bestemor
Audun Heggebø 2012 46 Imsland Irma Balle - Through the Eyes of a Child
Gunnar Listog 2012 58 Skjold UL Skjoldafjord - Ein sprek 90-åring
Leiv Torstveit 2012 66 Generell Fattigdom og legd
Torstein Haugen 2012 70 Generell Landbruksskulen som vart skogbruksuniversitet
Aud Hafstad 2012 73 Dikt Gjetargut-regle/Rare folk
Eli Opsal 2012 74 Vikedal Ingeborg Handeland -Jordmor, sjelesyrgjar og menneskevenn
Tomas Finnvik 2012 76 Imsland Den fråflytta fjellgarden Finnaland på Ropeidhalvøya
Dominikus Nagell Bjordal 2012 80 Vikebygd Heimefronten i Longåsdalen
Jon Olav Velde 2012 82 Vats Revefangst i gamle dagar
Audun Heggebø 2012 86 Sandeid Visekonsul Halle Steinsland - Heidersmann og donator
Einar Askeland 2012 90 Skjold Du hendelse så gildt me har det
Olaug Bjelland Jacobsen 2012 92 Imsland Nilla Norland - Ei kjær jordmor
Monica Haugan 2012 95 Generell Eit kulturminne; kva er eigentleg det
Ola Bjørnsen 2012 98 Vikedal Då bilane og "Vindafjord" kom til bygda
Olav Velde 2012 101 Vats Stadnavn: Skjenet
Olav Velde 2012 102 Vats Straum "før straumen kom"
Nils Olav Østrem 2012 110 Vats Frå farne tider: Brev frå Ola Lø
Tomas Finnvik 2012 112 Imsland Spyttebakken