Artikkeloversikt Vindetreet 2013    
         
Forfattar År Side Bygd Tittel
         
Trygve Sandvik 2013 2 Skjold Innside, dikt
Anne Berit Skipevåg Tveit 2013 5 Vikedal Husmannsplasser i Vikedal
Berge Espeland 2013 9 Skjold Skjold speidartropp 1952-1954
Nils Tokheim 2013 12 Sandeid The Ostby Bros.
Gunnar Listog 2013 18 Vats Anna Tørresdal - Eit liv som kunstnar
Arne Kjell Øverland 2013 22 Sandeid Paul Olsen Steensland
Jon Moe 2013 28 Generell Råd mot gikt og andre plager
Tomas Finnvik 2013 30 Imsland Sager i Imsland
Martha Utne Haldorsen 2013 37 Vikebygd Minneboksblader fra Vikebygd
Nils Olav Østrem 2013 38 Vats Mormonar Torleiv Knaphus
Henrik Dybdahl 2013 44 Skjold Dybdahl-dagboka
Johannes G. Torstveit 2013 49 Vats Slik kalla dei folk i Vats
Anne-Lise Døvik 2013 58 Sandeid Tyskarbrakkane
Theodor Imsland 2013 61 Imsland Hendingar frå krigstida
Ottar Andreassen 2013 66 Vikedal Den fredelege krigen
Jan Børretsen/Rasmus Lærdal 2013 70 Sandeid Knottafabrikken i Sandeid
Olav Velde/Leif Landa 2013 73 Vats Peder L. Sjurseike
Gerd Margrethe Bjerkfelt 2013 80 Sandeid Sandeid Gjestgiveri
Gunnar Listog 2013 82 Skjold Haraldseidvågen
Jens Tveit 2013 88 Vikebygd Lærer og kirkesanger Mathias J. Owe
Anne-Lise Døvik 2013 90 Vats Amerikabrev
Olav Velde 2013 92 Vats Meir om Blinde-Tor
Laura Eikesdal 2013 94 Skjold Skuleminne frå 1953 - 60
Erik Grønnestad 2013 98 Sandeid Bestemor
Steinar Sørhus 2013 104 Vats Meir Ragnvald Eikeland
Inge Særheim 2013 106 Sandeid Gardsnamnet Stople i Vindafjord
Tomas Finnvik 2013 108 Imsland Frå farne tider: Fri-pass
Anne Berit Skipevåg Tveit 2013 116 Generell På baksida: Stemmeurne