VINDETRE - ARTIKLAR 2014  
Forfattar År Side Bygd Tittel
Birgit Veastad Helland 2014 2 Vikebygd  Innside. Dikt: 17. mai
Tomas Finnvik 2014 5 Generell Då folkestyret kom til Vindafjord
Arvid Staupe 2014 9 Sandeid Gardbrukar Rasmus Viland, Ilsvåg - stortingsmann 1814
Lydia H.Helland 2014 17 Generell Min familie – innsats for Noreg før og etter 1814 
Henrik Dybdahl 2014 20 Skjold Dybdahl-dagboka
Marta Utne Haldorsen 2014 24 Vikebygd Johanna Karine Gausvik
Nils Olav Østrem 2014 27 Vats Torleiv Knaphus som lokal mormonevangelist i 1905 - del2
Olav Skigelstrand 2014 32 Generell Å veda
Åsmund Kalstveit 2014 41 Vats Det året Jehans Svantesvodl datt utføre berje og drep seg
Johan Svantesvoll 2014 43 Vats Hund og mann
Jon Moe 2014 44 Generell Rein gris
Theodor Imsland 2014 46 Imsland Bjelland sitt pennalhus - Sjølhjelpa
Erik Grønnestad 2014 49 Sandeid Minne frå krigen - Hestateltet 
Anne Berit Skipevåg 2014 52 Vikedal Anna Gunhilde Backe
Martin Dagsland 2014 54 Skjold Fuglelivet i Stordalen i Skjold
Per Fatland 2014 70 Vats Meieristriden i Vats
Nagell Bjordal 2014 75 Vikebygd Rjomakleiv
Jon Olav Velde/Tomas Finnvik 2014 76 Vats Mekaniseringa skyt fart
Anne Lise Døvik 2014 81 Sandeid Hestehandlaren
Einar Askeland 2014 84 Skjold Ja ja
Anne Kristine Lilleskog Andersen 2014 86 Skjold Tunge bører på unge skuldrer
Erik Waage 2014 92 Vats I kommodeskuffa
Theodor Imsland 2014 94 Imsland Frå Imsland til USA
Anne Lise Døvik 2014 100 Vats Mat og matskikkar
Eldrid Nesheim 2014 103 Skjold Ei lita helsing 
Gunnhild Skeie/Hilda Stople 2014 104 Sandeid Hustvedt & Skeie
Gunnar Listog 2014 108 Generell Tru det den som vil
Jens Tveit 2014 110 Vikebygd Rua sauer og ver i bregdaband
Anne Berit Skipevåg 2014 112 Vikedal Tarald
Theodor Imsland 2014 122 Imsland Frå farne tider