Forfatter År Side Bygd Tittel
Østrem Nils Olav 1992 6 Vats - Eg må gå når eg får beskje' - Fridtjov Eidhammer fortel frå krigstida
Finnvik Tomas 1992 11 Imsland Imsland Sparebank fyller 75 år. - Glytt frå soga til ein mini-bank
Guldberg Beret 1992 15 Vikedal Prestegardsliv
Østrem Nils Olav 1992 23 Skjold Misjonsarbeidet i Skjold gjennom meir enn 150 år

1992 28 Sandeid Frå farne tider: Leirkar frå Sandeid
Finnvik Tomas 1992 29 Sandeid Litt om postbåtforliset ved Strandnes
Børretzen Jens 1992 31 Sandeid Sandeid-bygda i gamal tid. Gudedyrking, oldfunn og gravhaugar i bygda

1992 34 Skjold Skjold kyrkje. Avskrift frå branntakst 1887
Moe Jon 1992 36
Som ingen ting

1992 44
På baksida: Tusta