Vikedal Ola 1993 6 Vikedal Bjønnstien

1993 10 Vikedal Frå farne tider: Vikingskipsstamn frå Vikedal
Eidhammer Nils 1993 11 Vats Litt om Bråtå og Knaphus og "Gamle Knaphusen"
Heggen Endre 1993 14 Sandeid Skipsbygging i Sandeid for 50 år sidan
Fatland Per 1993 18 Vats Vats Ullvarefabrikker
Børretzen Jens 1993 20 Vikedal Hogganvik i gamal og ny tid
Bårdsen Konrad 1993 26 Vats Mauritz Kartevold (1833-1922) og uranen i Vats
Heggen Endre 1993 34 Vikedal Reinert Hetlesæter og fyrstikkfabrikken i Ilsvåg
Moe Jon 1993 38
Millom bakkar og berg
Askeland Einar 1993 40
Anna
Askeland Einar 1993 41 Dikt Frå Vestlandstunet

1993 48
På baksida: Vaffeljern