Tittel Forfattar Emne 1 Emne 2 Bygd  År Side
Ein sann venn Larsen, Asbjørn Portrett Jordbruk Sandeid 2016 10
Historia om Osmund og Vatsfondet Velde, Olav Portrett Migrasjon Vats 2016 14
H. Halvorsen, handelsmann ved Imslandssjøen Imsland, Theodor Portrett Handel Imsland 2016 21
Redsla kom seglande inn fjorden Holte, Marianne Seglem Krigsminne Barndomsminne Vikedal 2016 25
Tur til Skjoldavik Tveit, Ingart Lasse   Barndomsminne Skjold 2016 30
Truloving hoggen i stein Sørvåg, Ingrid Mathilde Portrett Ungdomsminne Vikebygd 2016 35
Ei utvandrarhistorie Skipevåg, Lars B. Portrett Migrasjon Imsland 2016 37
Jakt og fangst på Torstveit Torstveit, Dagfinn   Jakt og fiske Vats 2016 43
Med Rasmus Viland til Christiania i 1814 Staupe, Arvid   Kommunikasjon   2016 47
Fra Finnmark til Vikedal i 1944 Pedersen, Herdis Krigsminne   Vikedal 2016 53
Frå dagboka til Henrik Dybdahl Dybdahl, Henrik Dagbok   Skjold 2016 57
Husmannsbreva frå Longårsdalen Tautra, P. I. Østrem. N. O.  Portrett Kommunikasjon Skjold 2016 62
Mat og matskikkar/griseslakting Døvik, Anne-Lise   Hushald   2016 67
Forbodstid og dyrlegesprit Imsland, Theodor   Handel Imsland 2016 70
…holdt Liigtale over de 6….. Velde, Olav   Kommunikasjon Vats 2016 72
Et innholdsrikt liv Skeie, Elisabeth Portrett Migrasjon Sandeid 2016 75
Ulven og Ulvavoll Tveit, Anne Berit Skipevåg Portrett Jakt og fiske Vikedal 2016 83
Å få tak i doktor for vel 100 år sidan Sandvik, Trygve   Kommunikasjon Vats 2016 86
Jon Moe, minneord Finnvik, Tomas Portrett     2016 88
Den store jervejakta Moe, Jon Prosa Jakt og fiske   2016 89
Oskar i Holå Listog, Gunnar Portrett Helse og sosial Skjold 2016 108
Då eg prøvde meg som fjosavløysar Grønnestad, Erik   Jordbruk Sandeid 2016 112
Jolekvelden 1901 Stokkedal, Torbjørn    Barndomsminne Vats 2016 114
Juletrefest i 1920-åra Sørvåg, Ingrid Mathilde   Barndomsminne Vikebygd 2016 116
Torleif Knaphus. Frå dagboka del 3 Østrem, Nils Olav Dagbok   Vats 2016 118
Fargeriet i Haraldseidvåg Nilsen, Ragnar   Industri og handverk Skjold 2016 122
Bekkekvernar og kvernstader i Imsland Finnvik, Tomas   Jordbruk Imsland 2016 127
Lukka betre enn forstanden Grønnestad, Erik   Ungdomsminne Sandeid 2016 132
Kommunesamanslåing på 1950-1960-talet Sørvåg, Ingrid Mathilde Generell   Vikebygd 2016 134
Meieridrift i Vats Velde, Olav   Jordbruk Vats 2016 136
På ferdafot Torsteinbu, Tjerand   Skule Imsland 2016 139
Tida rundt krigen Askeland, Einar Krigsminne Barndomsminne Skjold 2016 141
Skattelistene i Imsland sokn 1907-1925 Imsland, Theodor Generell   Imsland 2016 146
Leseselskapet i Skjold Tveit, Ingart Lasse Frå farne tider   Skjold 2016 151
Jøtul 118   På baksida     2016 160