i stova på Vikedal bufellesskap mandag 10. februar kl 19.00

Vanlege årsmøtesaker

Program elles:
-  Tomas Finnvik fortel om presten Jens Zetlitz

Matøkt

Alle medlemmer og andre interesserte er velkomne!