Alle tidlegare utgåver av Vindetreet er framleis tilgjengelege,og kan kjøpast direkte av redaksjonen. Dette kan ein gjera ved å senda ein e-post med opplysning om kva utgåver ein ynskjer. Hugs å gi opp navn og postadresse, så skal vi senda dei i posten, saman med ein giroblankett.

Prisen for siste utgåve er kr 150,-. For tidlegare utgåver tek vi kr 100,- pr stk. tilbake til og med 2004, og kr 50,- for eldre utgåver. I tillegg kjem porto og emballasje. Vi sel komplett sett med alle tidlegare utgåver for kr 1000,-.

Den siste utgåva av Vindetreet er å få kjøpt frå desember i dei fleste lokale butikkar og bankar. Einskilde bankar og bokhandlar har  kan også ha ein del tidlegare årgangar. Desse får ein kjøpt til påtrykt pris.

Oversikt over alle forhandlarar finn du her.

Her kan du bestilla nyaste og tidlegare årgongar av Vindetreet. Skriv inn det du ynskjer i meldingsfeltet under. Hugs å gi opp navn og postadresse, så skal vi senda dei i posten, saman med ein giroblankett. Prisen for siste utgåve vil då vera kr 150,- + frakt. For tidlegare utgåver tek vi kr 100,- pr stk.frå og med 2004 og kr 50,- for tidlegare utgåver, pluss porto og emballasje. Ved kjøp av alle eller mange tidlegare utgåver samla, kan du få større rabattar. Ta kontakt!

Her kan du bestille tidlegare utgåver av Vindetreet

captcha