I stova på Vikedal bufellesskap Måndag 13. mars kl 19.00

  •  Vanlege årsmøtesaker
  • Prof. Nils Olav Østrem vil orientera om arbeidet med bygdebøkene for Vikedal, Sandeid og Vikebygd.
  • Matøkt

Alle medlemmer og andre interesserte er velkomne

Torsdag 23. februar kl 19.00 på Nagel-tunet, Skjold

  • Svein Ivar Langhelle vil fortelja om kommune-samanslåinga for 50 år sidan
  • Song og musikk av Hogne Børretzen Ohm og Henny Wannberg
  • Åresal og god mat
  • Vanlege årsmøtesaker

Alle medlemmer og interesserte er hjarteleg velkomne

Utvandringsseminar laurdag 21. mars i Vindafjordhallen, Nedre Vats

Nils Olav Østrem presenterer boka Den store utferda om utvandringa frå Vats og Skjold 1837-1914.
•    Innlegg ved historikar Einar Niemi frå Universitetet i Tromsø om religionens, etnisiteten og regionanes plass i den norske utvandringa.
•    Forteljar Anne Elisebeth Skogen: «Med Restauration gjennom Hell Gate til Det Lova Landet».
•    Bygdebokforfattar Ernst Berge Drange om utvandringa før utvandringa.

Seminaret startar klokka 12:00 etter mogleg båttur på Vatsvatnet frå Refsnes klokka 10:00.
Seminaravgift, inkludert mat: 200 kr. Slutt til ca. kl. 17:00.
                                    Arr.: Skjold og Vats sogelag
For påmelding til tur på Vatsvatnet og seminaret, ta kontakt innen 17. mars:
med Jone Hatteland mobil: 911 01 617 eller Anne-Lise Døvik mobil:  958 32 575

Link til program

Tid: Onsdag 25. februar 2015, kl. 19.00.
Stad: Fellesstova på Vikedaltunet bufellesskap

Foredrag ved Anne Berit Skipevåg Tveit: «Husmannsplass i Vikedal - kor låg dei?»
Orientering ved Kari G. Hempel, Arne Langhelle og Nils Olav Østrem om bygdebokprosjektet for Vikedal, Sandeid og Vikebygd.