Alle medlemene i sogelaga i kommunen  og faste abonnentar har møte og talerett.
Men berre dei valde utsendingane frå sogelaga og styret har røysterett på årsmøtet.

 I tillegg til vanlege årsmøtesaker og val, blir det kaffi og litt å bita i og kåseri av Steinar Aalvik .

 Styret

Velkommen til Årsmøte i Skjold og Vats sogelag på Nagel tunet, torsdag 27. februar 2020, Kl 19.00

Her blir det foredrag av Arvid Bærheim: Dei fyrste  boreoperasjoner i Norge, sett fra en «roustabout» + Norsk Esso 125 år i Norge!
Matøkt + åresal
Vanlege årsmøtesaker!

Med vennleg helsing
Skjold og Vats sogelag

Årsmøtet finn stad onsdag 27.februar kl 19 på Ølen Gjestegård.

• Årsmøtesaker
• Budsjett og arbeidsprogram for 2019
• Endring vedtekter
• Kontingent

Etterat årsmøtet er ferdig, kåserar Sylfest Lomheim om
"Ordsprang frå 1917 - 2017" -endringar som har funne stad i dette hundreåret

Velkomne - me har inga påmelding!!

Torsdag 28 februar kl 19.00 i Vindafjordhallen

Program:
Tora Aasland: Om UNESCO
Sylfest Lomheim: «Bør Pilatus vaska hendene sine, eller kan han toa dei?» Språklege utfordringar under omsetjing av Bibelen
• Årsmøtesaker

Det blir høve til å kjøpa kaffi og litt å bita i.

Alle medlemmer og interessert er velkomne.

Kjære sogelags medlemmer!

 ÅRSMØTE SKJOLD OG VATS SOGELAG Torsdag 22. februar kl. 19.00 på Nagel-Tunet, Skjold

• Seniorforsker ved Norsk oljemuseum, Kristin Øye Gjerde, vil kåsera om: Elektrifiseringa av Haugalandet.

Matøkt – Loddsal

- Vanlege årsmøtesaker

 Alle medlemmer og interesserte er velkomne. ROGALAND HISTORIELAG/SKJOLD OG VATS SOGELAG

Mvh
Skjold og Vats sogelag

I stova på Vikedal bufellesskap Måndag 13. mars kl 19.00

  •  Vanlege årsmøtesaker
  • Prof. Nils Olav Østrem vil orientera om arbeidet med bygdebøkene for Vikedal, Sandeid og Vikebygd.
  • Matøkt

Alle medlemmer og andre interesserte er velkomne

Torsdag 23. februar kl 19.00 på Nagel-tunet, Skjold

  • Svein Ivar Langhelle vil fortelja om kommune-samanslåinga for 50 år sidan
  • Song og musikk av Hogne Børretzen Ohm og Henny Wannberg
  • Åresal og god mat
  • Vanlege årsmøtesaker

Alle medlemmer og interesserte er hjarteleg velkomne

Utvandringsseminar laurdag 21. mars i Vindafjordhallen, Nedre Vats

Nils Olav Østrem presenterer boka Den store utferda om utvandringa frå Vats og Skjold 1837-1914.
•    Innlegg ved historikar Einar Niemi frå Universitetet i Tromsø om religionens, etnisiteten og regionanes plass i den norske utvandringa.
•    Forteljar Anne Elisebeth Skogen: «Med Restauration gjennom Hell Gate til Det Lova Landet».
•    Bygdebokforfattar Ernst Berge Drange om utvandringa før utvandringa.

Seminaret startar klokka 12:00 etter mogleg båttur på Vatsvatnet frå Refsnes klokka 10:00.
Seminaravgift, inkludert mat: 200 kr. Slutt til ca. kl. 17:00.
                                    Arr.: Skjold og Vats sogelag
For påmelding til tur på Vatsvatnet og seminaret, ta kontakt innen 17. mars:
med Jone Hatteland mobil: 911 01 617 eller Anne-Lise Døvik mobil:  958 32 575

Link til program

Tid: Onsdag 25. februar 2015, kl. 19.00.
Stad: Fellesstova på Vikedaltunet bufellesskap

Foredrag ved Anne Berit Skipevåg Tveit: «Husmannsplass i Vikedal - kor låg dei?»
Orientering ved Kari G. Hempel, Arne Langhelle og Nils Olav Østrem om bygdebokprosjektet for Vikedal, Sandeid og Vikebygd.